Rozvrh

Rozvrh platný: od 1. 9. 2020 do 20.11. 2020

PondělíČJMČJVVPRV
ČJMČJVVPRV
ČJMČJAJPRV
ČJMČJVLAJ
ČJMČJVLAJ
ÚterýČJMTVHVČJ-LV
MČJTVHVČJ-LV
ČJMTVHVČJ-LV
TVTVČJMHV
TVTVČJMHV
StředaČJMČJ
ČJMČJ
ČJMČJPRV
ČJMČJINF
ČJMČJINFAJ
ČtvrtekMČJČJTV
MČJMTV
MČJČJTVAJ
ČJMAJVL
ČJMAJ
PátekČJMPRV
ČJMPRVVV
ČJMPRVVVAJ
ČJMAJVV
ČJMVVVV