Rozvrh

Rozvrh platný: od 1. 9. 2020 do 20.11. 2020

PondělíČJMVV
ČJMVV
ČJMČJAJČJ
ČJMČJVVVL
ČJMČJAJVL
ÚterýMČJČJTV
MČJČJTV
ČJMPRVTVAJ
ČJMAJAJ
ČJMČJAJ
StředaČJMČJPRV
ČJMČJPRVVV
ČJMČJPRVAJ
ČJMČJINFVV
ČJMČJINFAJ
ČtvrtekMČJTVFHV
MČJTVFHV
PRVMTVHVČJ
TVTVČJHVM
TVTVČJHVM
PátekČJMČJ-LVPRV
ČJMČJ-LVPRV
ČJMČJ-LVVV
ČJMVLAJ
ČJMVV