Feuersteinova metoda

Od října 2018 je na naší škole zařazena metoda Feuersteinova instrumentálního obohacování – FIE do vzdělávání.

Tato metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince. Jedná se o princip zprostředkovaného učení, který prostupuje všemi vzdělávacími oblastmi. Jedná se o systém pracovních listů (instrumentů), které rozvinou řešitelovi poznávací funkce. 

Proč právě FIE?

Je to schopnost projít učením v souvislostech. Dávají řešiteli jistotu, že zvládne problémy, se kterými se setká. Přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu. Upevňuje sebedůvěru. Odstraňuje impulsivitu a strach z chyby. Rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru. Pomůže s orientací v běžném životě.

prof. Feuerstein