Kroužky ZŠ

Školní rok 2022/2023

Angličtina           po   14-14.45     Mgr. Jitka Dvořáková

Sportovní            út    14 -15          Lukáš Chudoba

Dramatický        st      14 – 14.45   Romana Šormová

Rukodělný          st      15 – 15.45   Jiří Turner