Kroužky ZŠ

Školní rok 2021/2022

Feuersteinova metoda učení – středa 13 – 13.45   Mgr. Martina Švorocvá    

Angličtina hravěpondělí 14 – 14.45    Mgr. Jitka Dvořáková

Dramatický kroužek  – středa 14 – 14.45   Romana Šormová        

Sportovní kroužek – úterý 14.15 – 15.15   Lukáš Chudoba

Keramika – čtvrtek 14 – 15.30   Eva Svobodová    7.10.  4.11.  2.12.  6.1.  3.2.  10.3.  7.4.  5.5.