Program dne

Program dne - žlutá třída

 • 6:30 – 8:00 příchod dětí, hry dle výběru, skupinová a individuální práce
 • 8:00 – 8:15 ranní cvičení, pohybové hry, hygiena
 • 8:15 – 8:40 svačina, hygiena
 • 8:40 – 9:15 didakticky cílené činnosti – řízená hra
 • 9:15 – 11:15 příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena
 • 11:15 – 11:45 oběd
 • 11:45 – 14:15 hygiena, příprava na odpolední odpočinek, literární chvilka, poslech relaxační hudby, odpočinek, nespavý režim, individuální práce s dětmi, hygiena
 • 14:15 – 14:40 svačina, hygiena
 • 14:40 – 16:00 činnosti dle přání dětí, skupinová a individuální práce s dětmi, odchod dětí

Program dne - zelená třída

 • 6:30 – 8:15 příchod dětí, hry dle výběru, skupinová a individuální práce
 • 8:15 – 8:40 ranní cvičení, pohybové hry, hygiena
 • 8:40 – 9:05 svačina, hygiena
 • 9:05 – 9:35 didakticky cílené činnosti – řízená hra
 • 9:35 – 11:45 příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena
 • 11:45 – 12:10 oběd
 • 12:10 – 14:40 hygiena, příprava na odpolední odpočinek, literární chvilka, poslech relaxační hudby, odpočinek, nespavý režim, individuální práce s dětmi, hygiena
 • 14:40 – 15:00 svačina, hygiena
 • 15:00 – 16:00 činnosti dle přání dětí, skupinová a individuální práce s dětmi, odchod dětí