Základní škola a Mateřská škola Hajnice, okres Trutnov

Jsme vesnická málotřídní škola s pěti postupnými ročníky ve třech třídách. Kapacita základní školy je 50 žáků. Součástí organizace je i mateřská škola (kapacita 50 žáků), školní jídelna (kapacita 100 jídel) a školní družina (kapacita 40 žáků)… 

Objevte naši školu

Jsme vesnická málotřídní škola s pěti postupnými ročníky ve třech třídách. Kapacita základní školy je 50 žáků. Součástí organizace je i mateřská škola (kapacita 50 žáků), školní jídelna (kapacita 100 jídel) a školní družina (kapacita 40 žáků). 

Školní družina je v „budově“ základní školy, jídelna v budově mateřské školy. Budovy jsou od sebe vzdálené asi 100 metrů. Obě budovy se nachází v centru obce, v klidné části, obklopené zelení. Do školy dochází především místní děti z Hajnice, stále více dětí dojíždí z nedalekého Horního Žďáru a Výšinky – místní části obce Hajnice.

Šablony I z OP JAK

Feuersteinova metoda

Od října 2018 je na naší škole zařazena metoda Feuersteinova instrumentálního obohacování – FIE do vzdělávání. 

Tato metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince. Jedná se o princip zprostředkovaného učení, který prostupuje všemi vzdělávacími oblastmi. Jedná se o systém pracovních listů (instrumentů), které rozvinou řešitelovi poznávací funkce.