Harmonogram akcí

Akce budou uskutečňovány podle situace s Covid 19

HARMONOGRAM AKCÍ 2021/2022

Září

 • Zahájení školního roku, uvítání dětí
 • Setkání s rodiči
 • Zahájení plaveckého výcviku

Říjen

 • Drakiáda s rodiči společně se ZŠ
 • Bramborový den
 • Zamykání zahrady
 • Plavecký výcvik
 • Halloween

Listopad

 • Dušičky (vzpomínkový den)
 • Červený den (+advent)
 • Návštěva sv. Martina

Prosinec

 • Návštěva Mikuláše v MŠ
 • Vánoční dílny s rodiči s krátkým programem
 • Čertovský den
 • Vánoční nadílka v MŠ

Leden

 • Výstava „ Co mi přinesl Ježíšek“
 • Závody na bobech
 • Stavění sněhuláků
 • Modrý den
 • Bruslení

Únor

 • Dětský karneval v MŠ
 • Dětský karneval pro veřejnost
 • Týden plný zaměstnání
 • předškolní dílna „Cestička do školy“
 • Bruslení

Březen

 • Vyhánění zimy
 • Putování za jarem
 • Výstava „Moje nejoblíbenější knížka“
 • Návštěva knihovny
 • Odemykání zahrady
 • předškolní dílna „Cestička do školy“

Duben

 • Velikonoční dílny s rodiči s krátkým programem
 • Zahrádkářský týden
 • předškolní dílna „Cestička do školy“
 • Čarodějnický rej v MŠ, průvod v maskách po vesnici

Květen

 • Hra v přírodě „ Cesta za pokladem“
 • Výlet za zvířátky
 • Výlet do ZOO
 • předškolní dílna „Cestička do školy“
 • Den maminek

Červen

 • Dětský den
 • Den u indiánů
 • Velký výlet
 • Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky
 • Den tatínků