Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Hajnice, okres Trutnov

Hajnice 123, 544 66 (okres Trutnov)
IČO: 70988005
ID datové schránky: tfjmc9f
REDIZO: 650063872

Platba stravného.                                                        Platba kroužků, cestovné……
č.ú.: 6133952379/0800                                                 č.ú.: 1304608319/0800

Základní škola

Mgr. Martina Švorcová – ředitelka
499 393 175, 777 672 708, svorcova@zshajnice.cz

Romana Šormová – učitelka, zástupce ředitele
737 195 900,  romana.sormova@zshajnice.cz

Mgr. Jitka Dvořáková – učitelka
737 195 900, dvorakova@zshajnice.cz

Školní družina

Kristýna Farhani – vychovatelka
777 733 828

Jídelna

Andrea Bažantová – vedoucí stravování
739 736 160, jidelna@zshajnice.cz

Mateřská škola

Bc. Petra Dombaiová, DiS. – učitelka, zástupce ředitele
499 393 178, 603 412 199 dombaiova@zshajnice.cz

Bc. Natálie Prausová – učitelka
499 393 178, 731 286 004

Bc. Nikola Tylšová – učitelka
499 393 178, 731 286 004

Bc. Jana Svobodová – učitelka
499 393 178, 603 412 199