Nástěnka MŠ

Provoz MŠ o letních prázdninách
Mateřská škola v Hajnici bude uzavřena
od 3. 7. 2023 do 4. 8. 2023

Akce na měsíc červen

Ve čtvrtek 1. 6. oslavíme MDD
malým výletem na Výšinku zakončený překvapením.
Příchod dětí do 7:45 hod.
S sebou batůžek s pitím.
(nic do batůžku jiného nedávejte)

ve čtvrtek 15. 6. výlet do Rytířského hradiště
v Hradci Králové
Děti si přinesou batůžek se svačinou, obědem a odpolední svačinou, pitím, pláštěnkou.
Příchod dětí do MŠ do 7:15 hod.
Předpokládaný návrat k MŠ 15:30 hod.

v úterý 20. 6. Námořnický den
Děti mohou přijít přestrojené za námořníky.

ve čtvrtek 22. 6. rozloučení se školáky
Akce proběhne odpoledne od 16:30 hod.
– pouze pro rodiče a děti, které odcházejí do ZŠ.