Projekty

Šablony I - Zlepšení kvality výuky v ZŠ a MŠ Hajnice

ŠABLONY III - ZLEPŠENÍ A ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY
NA ZŠ A MŠ HAJNICE je spolufinancován Evropskou unií.

Šablony II - Zlepšení a zvýšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Hajnice

Projekt ŠABLONY II – ZLEPŠENÍ A ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ HAJNICE CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009331 je spolufinancován Evropskou unií. Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích. Celková výše podpory: Kč 933 720,00

Školní rok 2017/18

„Zlepšení a zvýšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Hajnice“ OP VVV

Školní rok 2016/17

„Zlepšení a zvýšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Hajnice“ OP VVV

Školní rok 2014/15

„Škola na dotek v Královéhradeckém kraji“

  • zvýšení kompetencí pedagogických a vedoucích pracovníků škol při práci s informačními a komunikačními technologiemi
  • moderní vybavení ICT ( tablety, notebooky, netbooky)

„Velká technika pro malé kutily“ v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol

  • podpora profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti podpory polytech.vzděl.

„Přírodní hřiště Mateřská škola Hajnice“ Státní fond životního prostředí OPŽP ( operační program životního prostředí ), prioritní osa 7 – rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Období 1.9.2010 – 28.2.2013

Kvalitní výuka v ZŠ Hajnice“ financovaný z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.