Týdenní plán

Týdenní plán žluté třídy

5. 12. – 9. 12. 2022

Téma: Přišel k nám čert s Mikulášem…

  • Mikulášská nadílka. KK: Jsem jako čert, anděl nebo Mikuláš?

  • Zpíváme písničky o čertovi s Mikulášem, pohybové vyjádření.

  • Divadlo v MŠ: Jak čerti vařili vtipnou kaši.

  • Vyrábíme přání k Vánocům.

  • Cvičíme – překážková dráha.

Týdenní plán zelené třídy

5. 12. – 9. 12. 2022

Téma: Mikuláš aneb My všichni jsme andělé a čerti.

  • Mikulášská nadílka – návštěva M + Č + A, individuální přednes básní.

  • Povídáme si o Mikulášovi, čertovi a andělovi (dobro a zlo).

  • Divadlo v MŠ: Jak čerti vařili vtipnou kaši. Artefiletika – antonyma.

  • Výroba vánočního přáníčka.

  • Čertovský guláš – házíme do kotle „zlobivosti“.