Základní informace

Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 50 dětí, je součástí organizace Základní škola a Mateřská škola Hajnice. Budova mateřské školy se nachází v centru obce, v klidné části, obklopené zelení. Okolo celé budovy se rozprostírá poměrně velká zahrada se vzrostlými stromy, hojně využívána pro relaxaci a vzdělávání dětí. 

Do mateřské školy dochází především místní děti, případně dojíždí z okolních obcí. V přízemí je třída pro mladší děti, v prvním patře budovy je druhá třída pro starší děti. Obě třídy slouží zároveň jako herna a ložnice. V každé třídě jsou 2 učitelky. Součástí mateřské školy je také školní jídelna s kapacitou 100jídel, která slouží zároveň pro žáky ze základní školy.

V okolí mateřské školy se nachází veřejné dětské hřiště.
Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Třídy jsou vybavené stolky s židličkami, které jsou variabilní. V každé třídě je dostatek hraček a didaktických pomůcek, uložených tak, aby si je děti mohly volně půjčovat a využívat je. Interaktivní tabule se nachází ve žluté třídě, využívají ji obě třídy.

Mateřskou školu obklopuje prostorná zahrada s celoročním využitím. Je uzpůsobena dětem pro jejich všestranný rozvoj a umožňuje jim plně se realizovat při pobytu venku. Vydlážděné cestičky jsou vhodné pro jízdy na koloběžkách či odrážedlech. Na zahradě jsou dvě pískoviště opatřená plachtou, stolky s lavicemi, herní prvky jako je pyramida, prohazovací stěna, klouzačka, iglú, jezevčík, altán, domeček pro děti, tabule na kreslení… V jedné její části se nachází bazén.

Mateřská škola nabízí dětem nadstandartní aktivity, např. angličtina pro předškoláky, keramika, plavecký výcvik. 

Jak pracujeme s dětmi

U mladších dětí, které se s mateřskou školou teprve seznamují, klademe důraz na pomalou adaptaci, první dojmy, vytvoření ideálních podmínek a zajištění přirozené socializace dítěte. 
U starších dětí se zaměřujeme na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj dovedností a vědomostí, přípravu na vstup do základní školy.

Snahou naší mateřské školy je vytvářet pro děti stimulující prostředí, které přispívá k všestrannému harmonickému rozvoji osobnosti dětí. Dobu trvání činností přizpůsobujeme věku dětí, jejich individuálním potřebám a schopnostem. V průběhu výchovně vzdělávacích činností v dětech rozvíjíme a prohlubujeme vzájemné vztahy v rámci jednotlivců i skupiny (učí se pomáhat si a naopak říct si o pomoc…). Tímto se velmi podstatně rozvíjí socializace dítěte. Výchovně vzdělávací podmínky v mateřské škole vytváříme tak, aby mělo dítě dostatek podnětů pro učení, rozvoj svých individuálních schopností a dovedností, posilování sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti. Chceme, aby děti byly aktivními tvůrci. Dáváme jim možnost uplatnit se a projevit po svém „dětsky, přirozeně a hlavně radostně“.

Pracujeme podle vzdělávacího programu „Naše škola školička je plná barev a sluníčka“, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Program je rozdělen do čtyř podtémat Já a moji blízcí, Svět kolem nás, Příroda, Tradice. Učitelky si v každé třídě společně tvoří třídní vzdělávací plán. Vždy klademe důraz na potřeby dětí.