Historie školy

Základní škola v Hajnici

Dříve Německá Brusnice byla založena r. 1679 za účelem vzdělávání dětí místních obyvatel. Budova se nachází ve středu obce, v místě, kde je soustředěno vzdělávací, kulturní, společenské a v neposlední řadě i církevní centrum.

Vzhledem k příslušnosti původních obyvatel se vyučovalo německy. Po skončení II.světové války bylo pohraničí dosídlováno českými obyvateli a došlo i ke změně vyučovacího úředního českého jazyka.
Během let došlo k několika stavebním úpravám. Všechny změny měly za cíl zlepšení vyučovacího prostředí jak pro děti, tak i pro vyučující. 

Největší stavební úpravy byly provedeny v 80 letech minulého století, kdy došlo k rekonstrukci celé budovy, včetně kotelny ústředního vytápění, výměny oken, nové fasády, sociálních zařízení a pod. Protože se jednalo o dlouhodobé vyřazení učebních prostor z provozu, byly náhradní prostory pro vyučování připraveny v domě čp.5, v těsné blízkosti školy. Neopatrností nájemníka však došlo v polovině srpna 1975, tedy před zahájením školního roku, k požáru náhradní budovy.

V obci se nenašel vhodný objekt k výuce, proto musely děti dojíždět do sousední obce Studenec. Po dvou letech, kdy byly dokončeny práce na zdejší škole, budova opět slouží svému účelu až do současné doby.