Informace pro rodiče

Aktuální informace pro rodiče - rok 2023/2024

04.09.  Slavnostní zahájení školního roku

21.09.  Ukázka dravců

25.09.  Mezinárodní den jazyků

26.09.  Projektové vyučování “ Hudba kolem nás“

27.09.  Preventivní program – emoce 1. a 2.r.

30.09.  Ředitelské volno

02.10.  Zahájení sběru papíru

02.10.  Zahájení zájmových kroužků

05.10.  Drakiáda 15:00 Vaňkův kopec

06.10.  Malá vodní elektrárna Hučák, Filharmonie Hradec Králové – koncert + prohlídka

12.10.  Divadelní představení ve Dvoře Králové (2. – 5.r.)

16.10.  Preventivní program – emoce 3. – 5.r.

23.10.  Preventivní program – mediální gramotnost 4. a 5.r.

30.10.  Dopravní výchova Trutnov – 4. a 5.r.