Informace pro rodiče

Aktuální informace pro rodiče - rok 2023/2024

04.09.  Slavnostní zahájení školního roku

21.09.  Ukázka dravců

25.09.  Mezinárodní den jazyků

26.09.  Projektové vyučování “ Hudba kolem nás“

27.09.  Preventivní program – emoce 1.  – 5. r.

30.09.  Ředitelské volno

02.10.  Zahájení sběru papíru

02.10.  Zahájení zájmových kroužků

05.10.  Drakiáda 15:00 Vaňkův kopec

06.10.  Malá vodní elektrárna Hučák, Filharmonie Hradec Králové – koncert + prohlídka

12.10.  Divadelní představení ve Dvoře Králové (2. – 5.r.)

16.10.  Preventivní program – mediální gramotnost 4. a 5. r.

24.10.  Sázení stromků 3. – 5. r.

25.10.  Výukový program v ZŠ Schulzovy sady 4. a 5. r.

30.10.  Dopravní výchova Trutnov – 4. a 5.r.

13. – 22.11. Konzultace

15.11.  Výukový program „Zvířena Krkonoš“ Vrchlabí

20.11.  Zimní focení

03.12.  Rozsvícení vánočního stromu 3. 12. v 16hod., prodej výrobků od dětí

08.12.  Advent v Ratibořicích

19.12.  Zpívání v kostele v 10hod.

22.12.  Vánoční nadílka ve škole

10.01.  Výstava minerálů D.K.n.L.

16.01.   Projektové vyučování „Zimní radovánky“

25.01.   kino Trutnov (1.-5.r.)

02.02.   pololetní prázdniny

14.02.   Výukový program „Šelmy Krkonoš“ Vrchlabí

17.02.   Karneval

20.02.   Divadelní představení ve Dvoře Králové (1.r.)

23.02.  Projektové vyučování „Masopust“

29.02.  Návštěva knihovny Slavoj ve Dvoře Králové 3. – 5. r.

06.03.  Výukový program v ZŠ Schulzovy sady 4. a 5. r.

18.03.   Velikonoční dílny s rodiči 15 – 17 hod.

20.03.   Sázení stromků 1. a 2. r.

21.03.   Návštěva knihovny Slavoj ve Dvoře Králové 1. a 2. r.

23.03.   Den otevřených dveří 9 – 12 hod.

25.03.   Výukový program „Obojživelníci“ Vrchlabí     ZRUŠENO!

28.03.   Velikonoční prázdniny

04.04.   Finanční gramotnost 4. a 5. r.    ODLOŽENO NA 11. 4.

05.04.   Zahájení kurz In-line bruslení (12.4.,19.4.,26.4.,3.5.,10.5.,17.5.)

08.04.   Zápis k základnímu vzdělávání

10.04.   Spaní ve škole 3. – 5. r.

12.04.   Vyprávění o Vietnamu

17.04.   Spaní ve škole 1. – 2. r.

19.04.   Dopravní výchova 4. a 5. r.

22.04.   Den Země

26.04.   Projektový den “ Jak se žije v Senegalu“   ODLOŽENO NA 3. 5.

10. – 30. 4. konzultace

09.05.   Návštěva hasičárny

16.05.   Podkrkonošská Sněženka 1. – 3. r.

28. 05.  besídka pro rodiče

05.06.   dětský den

10.06.   Focení

13.06.   výlet

18.06.  sportovní olympiáda Havlovice