Informace pro rodiče

Aktuální informace pro rodiče - rok 2020/2021

15. 9. projektový den „angličtina“

16.9. cvičení v přírodě

18.9. kurz in-line

22.9. začíná FIE

23.9. projektový den „Svatý Václav“

29.9. začínají zájmové kroužky, platba do 27.10.

29.9. začíná angličtina hravě

30.9. začíná dramatický kroužek

1.10. začíná sportovní kroužek (starší)

5.10. začíná chovatelský kroužek

7.10. začíná zdravotnický kroužek

8.10. začíná sportovní kroužek (mladší)

5.10. začíná sběr papíru

16.10. kurz in-line

23.10. kurz in-line

26. a 27.10. volné dny

28.10. státní svátek

29. a 30.9. podzimní prázdniny