Informace pro rodiče

Aktuální informace pro rodiče - rok 2023/2024

04.09.  Slavnostní zahájení školního roku

21.09.  Ukázka dravců

25.09.  Mezinárodní den jazyků

26.09.  Projektové vyučování “ Hudba kolem nás“

27.09.  Preventivní program – emoce 1.  – 5. r.

30.09.  Ředitelské volno

02.10.  Zahájení sběru papíru

02.10.  Zahájení zájmových kroužků

05.10.  Drakiáda 15:00 Vaňkův kopec

06.10.  Malá vodní elektrárna Hučák, Filharmonie Hradec Králové – koncert + prohlídka

12.10.  Divadelní představení ve Dvoře Králové (2. – 5.r.)

16.10.  Preventivní program – mediální gramotnost 4. a 5. r.

24.10.  Sázení stromků 3. – 5. r.

25.10.  Výukový program v ZŠ Schulzovy sady 4. a 5. r.

30.10.  Dopravní výchova Trutnov – 4. a 5.r.

13. – 22.11. Konzultace

15.11.  Výukový program „Zvířena Krkonoš“ Vrchlabí

20.11.  Zimní focení

03.12.  Rozsvícení vánočního stromu 3. 12. v 16hod., prodej výrobků od dětí

08.12.  Advent v Ratibořicích

19.12.  Zpívání v kostele v 10hod.

22.12.  Vánoční nadílka ve škole

10.01.  Výstava minerálů D.K.n.L.

16.01.   Projektové vyučování „Zimní radovánky“

25.01.   kino Trutnov (1.-5.r.)

02.02.   pololetní prázdniny

14.02.   Výukový program „Šelmy Krkonoš“ Vrchlabí

17.02.   Karneval

20.02.   Divadelní představení ve Dvoře Králové (1.r.)

23.02.  Projektové vyučování „Masopust“

29.02.  Návštěva knihovny Slavoj ve Dvoře Králové

06.03.  Výukový program v ZŠ Schulzovy sady 4. a 5. r.

18.03.   Velikonoční dílny s rodiči 15 – 17 hod.

27.03.   Výukový program „Obojživelníci“ Vrchlabí

březen – duben (termín bude upřesněn)  spaní ve škole

08.04.   Zápis k základnímu vzdělávání