Zaměstnanci

Mgr. Martina Švorcová – ředitelka školy, třídní učitelka 1. a 3. r.
Mgr. Jitka Dvořáková – učitelka 2. r.
Romana Šormová – učitelka 4. a 5. r.
Lukáš Chudoba – učitel HV, TV
Veronika Mílová – vychovatelka

Ing. Věra Tomšíková – školní asistent

Iva Ďurišová – školnice