Zaměstnanci

Mgr. Martina Švorcová – ředitelka školy, třídní učitelka 1. r.
Mgr. Jitka Dvořáková – učitelka 2. a 3. r.
Romana Šormová – učitelka 4. a 5. r.
Lukáš Chudoba – učitel HV, TV, INF
Michaela Kučerová – vychovatelka

Ing. Věra Tomšíková – asistent pedagoga

Iva Ďurišová – školnice