Zaměstnanci

Mgr. Martina Švorcová – ředitelka školy, třídní učitelka 1. a 3. r.
Mgr. Jitka Dvořáková – učitelka 4. r.
Romana Šormová – učitelka 2. a 5. r.
Lukáš Chudoba – učitel HV, TV, INF
Kristýna Farhani – vychovatelka, školní asistent

Ing. Věra Tomšíková – asistent pedagoga, učitelka VV, PČ

Iva Ďurišová – školnice