Zaměstnanci

Mgr. Martina Švorcová – ředitelka školy, třídní učitelka 1. a 2.r.
Mgr. Jitka Dvořáková – učitelka
Romana Šormová – učitelka
Lukáš Chudoba – učitel HV, TV
Kristýna Farhani – vychovatelka
Iva Ďurišová – školnice