O nás

Objevte naší školu

Jsme vesnická málotřídní škola s pěti postupnými ročníky ve třech třídách. Kapacita základní školy je 50 žáků. Součástí organizace je i mateřská škola (kapacita 50 žáků), školní jídelna (kapacita 100 jídel) a školní družina (kapacita 40 žáků). 

Školní družina je v „budově“ základní školy, jídelna v budově mateřské školy. Budovy jsou od sebe vzdálené asi 100 metrů. Obě budovy se nachází v centru obce, v klidné části, obklopené zelení. Do školy dochází především místní děti z Hajnice, stále více dětí dojíždí z nedalekého Horního Žďáru a Výšinky – místní části obce Hajnice.

Třídní učitelka v každém ročníku vyučuje ve své třídě vždy hlavní předměty. Školní družinu navštěvují téměř všichni žáci a činnost ve školní družině navazuje na cíle školy. Škola má světlé, čisté a estetické prostory. 

Ve škole jsou tři třídy s hracím koutkem, moderně vybavené a přizpůsobené dětem mladšího školního věku. Je zde počítačová učebna, tělocvična a školní družina. Škola má kvalitní hygienické zázemí, kabinet pro učitele s PC a volným přístupem na internet. Součástí kabinetu je učitelská knihovna.

Součástí školy je zahrada s altánem, kde žáci tráví volný čas a je využívána i k výuce. V blízkosti školy je veřejné hřiště, které využíváme v hodinách tělesné výchovy. Škola nabízí dětem dostatečný výběr zájmových kroužků, většina žáků se zapojí. Mohou navštěvovat angličtinu, keramiku, zobcovou flétnu, chovatelský kroužek a sportovní kroužek.