Zaměstnanci

Ilona Šubrová – vedoucí učitelka

Žlutá třída

Ilona Šubrová
Mgr. Kristýna Rennerová – učitelka

Zelená třída

Bc. Natálie Prausová – učitelka
Petra Soukupová, Dis. – učitelka

Monika Hanušová – školnice
Andrea Košťálová – vedoucí stravování
Kateřina Čermáková – kuchařka
Andrea Košťálová – kuchařka