ZŠ – testování

Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově (od 3. 5. 2021)provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.