ZŠ obědy – změna v odhlašování

Od února se budou obědy odhlašovat nejpozději do 7hod. ráno. Nezapomínejte obědy odhlašovat. Pokud se dítě vrací

po nemoci a nemá nahlášenou dobu nepřítomnosti, musíte oběd

také přihlásit, jinak ten den nemůže

jít na oběd. Obědy se platí vždy

do 24. dne v měsíci.