ZŠ a MŠ – číslo účtu

Pro bezhotovostní převod (platba kroužků, cestovné, fotky…..) používejte č.ú. 1304608319/0800.