Přijatí žáci do 1. ročníku

Základní škola a Mateřská škola Hajnice, okres Trutnov

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024